Kako nastaje crna rupa

Kako nastaje crna rupa

Kako nastaje crna rupa u svemiru

Nevažno da li se radi o amatarskim istraživačima ili priznatim znanstvenicima iza kojih stoje velike kompanije, svemir je uvijek predstavljao izazov svima koji ga promatraju. Samo promatranje neba i svemira je zapanjujuće, a pomisao o tome što se sve događa na nebu ili u svemiru zvuči i djeluje nestvarno. Zbog toga ne čudi interes svih svjetskih sila za proučavanjem nebeskog svoda i svemira. Isti interes dijele i brojni amaterski istraživači, jer koliko god i u kojem god broju promatrali nebo, svakim danom se mogu uočiti neke nove pojave i objekti. Iako za gotovo sve što se nalazi u svemiru imamo jako malo teorijskog znanja, a posebno nekog direktnog iskustva sa tim pojavama ili objektima i nebeskim tijelima, jedna od najzanimljivijih pojava su crne rupe i to kako nastaje crna rupa. Pitanje na to kako nastaje crna rupa, nema precizan odgovor, samo teorije, kao i većina stvari vezane za svemir i sve ono što se nalazi u njemu.

Što je i kako nastaje crna rupa

Svemir je nepresušan izvor novih elemenata za istraživanje, a najveći problem je u tome što se ni postojeći elementi i pojave ne mogu sa sigurnošću objasniti i definirati, a konstantno se pojavljuju nove. Jako puno posla vezano je za istraživanje svemira, pa tako i crnih rupa i kako nastaje crna rupa. Nešto više spoznaja od same spoznaje kako nastaje crna rupa, postoji na temu kako funkcioniraju crne rupe i po kojem mehanizmu djeluju na okolinu. Crna rupa ima horizont događaja, takozvanu granicu. U trenutku kada se prijeđe granica, tj. horizont događaja više ništa ne može izaći iz crne rupe. Crna rupa je prostor u kojem je velika masa sabijena u malom prostoru, pa je ona i najgušći element u svemiru. Zbog velike mase u malom prostoru, gravitacijska sila je toliko velika da joj pobjeći ne može ni svjetlost. Kako joj ne može pobjeći ni svjetlost, promatraću je nemoguće uočiti išta što se nalazi u samoj crnoj rupi.

Teorija o tome kako nastaje crna rupa

U znanstvenim krugovima ne postoji definicija o tome kako nastaje crna rupa, već postoji teorija o tome. Albert Einstein smatrao je kako je crna rupa urušena zvijezda koja ima veliku gravitaciju da joj ni svjetlost ne može pobjeći. Smatra se kako crna rupa nastaje gašenjem i spajanjem više umrlih zvijezda, neutronskih zvijezda. Neutronske zvijezde su one zvijezde čija je masa najmanje tri puta veća od mase Sunca. U teoriji koja je prihvaćena, zvijezda pod utjecajem vlastite gravitacije doživljava kolaps. Nakon toga poveća se gustoća zvijezde i njezina gravitacijska sila, koja je ionako velika, počne rasti. Rastom gravitacijske sile, u novonastalu crnu rupu “upadaju” svi bliži objekti i elementi, povećavajući tako masu crne rupe i njezinu gravitacijsku silu. Što god bila i neovisno o tome kako nastaje crna rupa, svakako je jedan od najzanimljivijih elemenata i procesa u svemiru, jer se uglavnom stručnjaci bave nastankom novih tijela i procesa u svemiru. Ovaj destruktivni proces povezan sa crnom rupom, veoma je zanimljiv i teško shvatljiv.

Tagovi:

Više članaka

Kako znati da mu se digao

Kako znati da mu se digao

Ženski seksualni organ je sakriven i žene mogu puno toga odglumiti u seksu, kod muškaraca je sve otvoreno, istureno vidljivo i baš ništa u seksu ne mogu odglumiti. Te osnovne biol

Koja poza najviše odgovara ženama

Koja poza najviše odgovara ženama

Uvriježeno je mišljenje da ženama najviše odgovara misonarski položaj u seksu i da je to najkorištenija poza, ali možda baš zato i najdosadnija poza, pa ipak neke žene nika

Kako nastaje polarna svjetlost

Kako nastaje polarna svjetlost

Svijet i priroda oko nas prepuni su neobičnih pojava, oblika i struktura. Nekada se može pomisliti kako ni u dječjoj mašti ne mogu nastati takvi oblici i pojave, kakve nas okružuju i koje se mogu uoči