Kako nastaje crna rupa

Kako nastaje crna rupa

Kako nastaje crna rupa u svemiru

Nevažno da li se radi o amatarskim istraživačima ili priznatim znanstvenicima iza kojih stoje velike kompanije, svemir je uvijek predstavljao izazov svima koji ga promatraju. Samo promatranje neba i svemira je zapanjujuće, a pomisao o tome što se sve događa na nebu ili u svemiru zvuči i djeluje nestvarno. Zbog toga ne čudi interes svih svjetskih sila za proučavanjem nebeskog svoda i svemira. Isti interes dijele i brojni amaterski istraživači, jer koliko god i u kojem god broju promatrali nebo, svakim danom se mogu uočiti neke nove pojave i objekti. Iako za gotovo sve što se nalazi u svemiru imamo jako malo teorijskog znanja, a posebno nekog direktnog iskustva sa tim pojavama ili objektima i nebeskim tijelima, jedna od najzanimljivijih pojava su crne rupe i to kako nastaje crna rupa. Pitanje na to kako nastaje crna rupa, nema precizan odgovor, samo teorije, kao i većina stvari vezane za svemir i sve ono što se nalazi u njemu.

Što je i kako nastaje crna rupa

Svemir je nepresušan izvor novih elemenata za istraživanje, a najveći problem je u tome što se ni postojeći elementi i pojave ne mogu sa sigurnošću objasniti i definirati, a konstantno se pojavljuju nove. Jako puno posla vezano je za istraživanje svemira, pa tako i crnih rupa i kako nastaje crna rupa. Nešto više spoznaja od same spoznaje kako nastaje crna rupa, postoji na temu kako funkcioniraju crne rupe i po kojem mehanizmu djeluju na okolinu. Crna rupa ima horizont događaja, takozvanu granicu. U trenutku kada se prijeđe granica, tj. horizont događaja više ništa ne može izaći iz crne rupe. Crna rupa je prostor u kojem je velika masa sabijena u malom prostoru, pa je ona i najgušći element u svemiru. Zbog velike mase u malom prostoru, gravitacijska sila je toliko velika da joj pobjeći ne može ni svjetlost. Kako joj ne može pobjeći ni svjetlost, promatraću je nemoguće uočiti išta što se nalazi u samoj crnoj rupi.

Teorija o tome kako nastaje crna rupa

U znanstvenim krugovima ne postoji definicija o tome kako nastaje crna rupa, već postoji teorija o tome. Albert Einstein smatrao je kako je crna rupa urušena zvijezda koja ima veliku gravitaciju da joj ni svjetlost ne može pobjeći. Smatra se kako crna rupa nastaje gašenjem i spajanjem više umrlih zvijezda, neutronskih zvijezda. Neutronske zvijezde su one zvijezde čija je masa najmanje tri puta veća od mase Sunca. U teoriji koja je prihvaćena, zvijezda pod utjecajem vlastite gravitacije doživljava kolaps. Nakon toga poveća se gustoća zvijezde i njezina gravitacijska sila, koja je ionako velika, počne rasti. Rastom gravitacijske sile, u novonastalu crnu rupu “upadaju” svi bliži objekti i elementi, povećavajući tako masu crne rupe i njezinu gravitacijsku silu. Što god bila i neovisno o tome kako nastaje crna rupa, svakako je jedan od najzanimljivijih elemenata i procesa u svemiru, jer se uglavnom stručnjaci bave nastankom novih tijela i procesa u svemiru. Ovaj destruktivni proces povezan sa crnom rupom, veoma je zanimljiv i teško shvatljiv.

Tagovi:

Više članaka

Kako nastaje polarna svjetlost

Kako nastaje polarna svjetlost

Svijet i priroda oko nas prepuni su neobičnih pojava, oblika i struktura. Nekada se može pomisliti kako ni u dječjoj mašti ne mogu nastati takvi oblici i pojave, kakve nas okružuju i koje se mogu uoči

Kako nastaje humus

Kako nastaje humus

U prirodi rijetko nešto funkcionira pravocrtno. Većina stvari i procesa funkcionira tako da samo mijenja obli, tj. sve ima svrhu i kraj nečega znači početak nečega novog. Sve je povezano i u međusobno

Što je atmosfera

Što je atmosfera

Jedna od najvažnijih stvari za postojanje života na Zemlji je atmosfera. Što je atmosfera? Atmosfera je plinoviti omotač koji dijeli zemljinu površinu od svemira. Što je atmosfera i koliko je ona bitn