Kako nastaje humus

Kako nastaje humus

Kako nastaje humus i koje vrste humusa poznajemo

U prirodi rijetko nešto funkcionira pravocrtno. Većina stvari i procesa funkcionira tako da samo mijenja obli, tj. sve ima svrhu i kraj nečega znači početak nečega novog. Sve je povezano i u međusobno zavisnom odnosu. Navedeni princip i zakonitosti povezani su i sa truljenjem i načinom kako nastaje humus. Dakle, kako bi se uzgojilo nešto novo, za poticanje rasta koristi se humus, tj. tvari koje se raspadaju. Pa kako nastaje humus? Prvo treba reći kako je humus sloj tla koji se nalazi na površini zemlje. Veoma je bogat organskim i mineralnim tvarima. Ta činjenica da je humus bogat organskim i mineralnim tvarima pogoduje i važna je za razvoj i rast biljaka. S obzirom na kvalitetu humusa razlikujemo dva najpoznatija oblika humusa, a to su blagi humus i kiseli humus. Blagi humus čini najkvalitetnije tlo a zasićen je bazama. S druge strane kiseli humus, bogat fulvo kiselinama, nalazi se u nešto lošijim tlima. Tvari koje čine humus možemo podijeliti u tri grupe: humusni ugljen, huminske kiseline i fulvo kiseline.

Kako nastaje humus i koje su uloge tvari koje ga čine

Zbog načina kako nastaje humus, dakle truljenjem organskih tvari, humus odlikuju određene osobine. Te osobine glavna su razlika humusa prema drugim organskim tvarima. Humus je netopiv u vodi te sadrži velike količine dušika i sadrži više ugljika od nerastvorenih organskih tvari. Također tri navedene tvari koje čine humus imaju različite uloge. Humusni ugljen je inertni dio humusa, dok huminska kiselina predstavlja aktivni dio humusa. Huminska kiselina najvažnija je humusna tvar. Fulvo kiseline važan su faktor u razgradnji mineralnog dijela tla. Humus ima nemjerljiv utjecaj na kvalitetu tla. Bez humusa nezamislivo je uzgajati kulture na zemlji, posebno u današnje vrijeme kada se zemlja maksimalno koristi i kada se iz sezone u sezonu ista kultura uzgaja na istom dijelu zemljišta. Zbog toga su poljoprivrednici morali savladati mehanizam i proces kako nastaje humus, kako bi ‘hranili’ svoje poljoprivredno zemljište. Osim obogaćivanja tla tvarima pogodnim za rast biljaka humus ima blagotvoran utjecaj na tlo i kada je u pitanju rahlost i ostala svojstva tla.

Kako nastaje humus i kakav utjecaj ima na svojstva tla

Ako je u prosjeku poznata činjenica kako nastaje humus u principu ‘hrani’ biljke, s druge strane manje su poznate činjenice kako humus djeluje na svojstva tla. Humus povoljno utječe na strukturu tla, a osim rahlosti koju smo spomenuli teška i zbijena tla postat će lakša. S tim što zemlja postaje rahlija i lakša promijeni se i režim vode, toplina i zračnost tla. Humus je vrlo bogat ugljikom koji je neophodan za razmnožavanje mikroorganizama. Od trenutka kada su ljudi shvatili koji je utjecaj humusa na tlo pa potom i kako nastaje humus, počela je primjena novih znanja i sav organski otpad skuplja se na hrpe. Nakon određenog vremena organski se otpad raspadne, potom ga uglavnom poljoprivrednici raznose po svom poljoprivrednom zemljištu kako bi mu poboljšali karakteristike i učinili ga pogodnijim za uzgoj biljaka. Kada znamo koliko su biljke važne kao hrana i u proizvodnji kisika možemo zaključiti kako je humus od iznimne važnosti za kompletan život na zemlji.

Tagovi:

Više članaka

Kako znati da mu se digao

Kako znati da mu se digao

Ženski seksualni organ je sakriven i žene mogu puno toga odglumiti u seksu, kod muškaraca je sve otvoreno, istureno vidljivo i baš ništa u seksu ne mogu odglumiti. Te osnovne biol

Koja poza najviše odgovara ženama

Koja poza najviše odgovara ženama

Uvriježeno je mišljenje da ženama najviše odgovara misonarski položaj u seksu i da je to najkorištenija poza, ali možda baš zato i najdosadnija poza, pa ipak neke žene nika

Kako nastaje polarna svjetlost

Kako nastaje polarna svjetlost

Svijet i priroda oko nas prepuni su neobičnih pojava, oblika i struktura. Nekada se može pomisliti kako ni u dječjoj mašti ne mogu nastati takvi oblici i pojave, kakve nas okružuju i koje se mogu uoči