Kockanje je od davnina poznato kao zabava koja može donijeti velike dobitke, ali i rezultirati destruktivnim gubicima. U analizi tragičnih priča o bankrotu, povijest je zabilježila neke od najvećih gu