Kreativni načini za povećanje prihoda: Alternativni izvori prihoda u kriznim situacijama: Pronalaženje dodatnih izvora prihoda

U dinamičnom svijetu u kojem živimo, krizne situacije mogu se dogoditi u