Seksualna rutina u braku može biti zastrašujuća faza koja se često događa parovima tijekom dugotrajnih veza. Postaje izazov kada se intimni odnosi parova svedu na predvidljive obrasce, gubeći iskru ko