Kultura i seksualno oglašavanje: Promjene u percepciji seksualnih oglasa Utjecaj kulture na percepciju seksualnih oglasa: Promjene u prihvaćanju i osudi Kultura ima značajan utjecaj na našu percepciju