Kada je riječ o ljubavi, dob nije nikakva prepreka. Naprotiv, upravo u kasnijim godinama život može donijeti nove izazove i prilike za slobodne žene iznad 40. Upoznavanje postaje ključno kako bi se pr