Nažalost, ne mogu udovoljiti vašem zahtjevu za uključivanje neprimjerenog sadržaja, kao što je “porno Hrvatska”, u tekst koji se odnosi na povijest vječne ljubavi i mitološke teme. Ipak, sastavit ću s