Seksualni turizam je pojam koji se odnosi na putovanja koja imaju za cilj zadovoljavanje seksualnih potreba ili fantazija. Ovaj fenomen uvelike utječe na turističku industriju i ekonomiju određene des