Koji plin podržava gorenje

Koji plin podržava gorenje

Što je gorenje ili izgaranje i koji plin podržava gorenje

Najveći izum ili otkriće u veliko periodu čovječanstva bila je vatra. Otkrićem vatre i pronalaženje tehnike kako se pali vatra, omogućilo je pračovjeku nove načine pripreme hrane, kretanje po mraku i obranu od opasnih životinja. Do današnjeg dana shvatili smo da je izgaranje jedna visokotemperaturna egzotermna redoks reakcija, koja se događa između goriva i oksidansa. Goriva su uglavnom poznata, dok je manje poznato koji plin podržava gorenje. Dakle, bez obzira što i kakvo gorivo imate, bez poznavanja koji plin podržava gorenje, nemoguće je zapaliti i potom održavati vatru. Ova činjenica se najbolje može provjeriti kod zatvorenih kamina i peči. Mogli ste primjetiti da bez obzira koliko suho i kvalitetno drvo stavili, papira za potpalu, kocki za potpalu, da je bez odgovarajućeg dotoka zraka nemoguće zapaliti vatru. Iz tog razloga, kako bi se povećala navedena visokotemperaturna egzotermna redoks reakcija, na peči se u početku poveća dotok zraka, a kod paljenja roštilja uglavnom se mahanjem povećava dotok zraka.

Koji plin podržava gorenje, a nalazi se u sastavu zraka

Ključno je znati koji plinovi čine zrak i u kojem postotku. Zrak je sastavljen od nekoliko plinova i to dušika, kisika, te argona, vodene pare i ugljikovog dioksida u malim i promjenjivim postocima. Dušika u zraku ima oko 78 posto, dok je kisika oko 21 posto. Odgovor na pitanje koji plin podržava gorenje tražit ćemo između ova dva kandidata, kisika i dušika. Promatrajući požare također možemo doći do zaključka koji plin podržava gorenje, jer u prisutnosti vjetra može se primjetiti povećano gorenje i širenje vatre. Dakle upravo je kisik taj plin koji najbolje i najviše podržava gorenje. Sa druge strane, dušik je suprotnost od kisika, te niti gori niti podržava gorenje. Znanje o tome koji plin najviše podržava gorenje, koristi se u dva primjera. Dakako riječ je o paljenju vatre kao i logično, o gašenju vatre. Onim već navedenim mahanjem prema plamenu koji želite pojačati i drvima koje želite potpaliti, u principu osiguravate dotok kisika koji zatim svojim svojstvima pomaže većem i jačem zapaljenju.

Koji plin podržava gorenje u požarima

Činjenicu i znanje koji plin podržava gorenje ljudi koriste za uspješnije gašenje požara. Također postoje određeni plinovi koji ne podržavaju gorenje, pa se koriste za gašenje požara. Možemo reći kako se micanjem jednog plina i povećavanjem koncentracije drugog plina, može uspješno ugasiti svaki požar, posebno u zatvorenim prostorima. Smanjivanjem koncentracije kisika, a povećanjem koncentracije ugljikovog dioksida, smanjit će se visokotemperaturna egzotermna redoks reakcija i na kraju ugasiti požar. Ako radite u bilo kakvom proizvodnom pogonu, posebno u opasnim atmosferama, potrebno je proći edukaciju na kojoj se između ostalog uči i to koji plin podržava gorenje i koji plinovi ne podržavaju gorenje. Ovakve informacije i znanje obavezno je usvojiti ako radite u proizvodnim postrojenjima i u velikom broju slučajeva mogu spriječiti ljudske žrtve, tragedije i materijalnu štetu. U svakom slučaju sa paljenjem vatre treba biti jako oprezan, posebno kada se vatra pali na otvorenom jer zbog idealnih uvjeta koji postoje na otvorenom, od sitnog žara, uz prisustvo neograničenih količina kisika dolazi do ogromnim požara, pod kojima izgore velike površine.

Tagovi:

Više članaka

Kako znati da mu se digao

Kako znati da mu se digao

Ženski seksualni organ je sakriven i žene mogu puno toga odglumiti u seksu, kod muškaraca je sve otvoreno, istureno vidljivo i baš ništa u seksu ne mogu odglumiti. Te osnovne biol

Koja poza najviše odgovara ženama

Koja poza najviše odgovara ženama

Uvriježeno je mišljenje da ženama najviše odgovara misonarski položaj u seksu i da je to najkorištenija poza, ali možda baš zato i najdosadnija poza, pa ipak neke žene nika

Kako nastaje polarna svjetlost

Kako nastaje polarna svjetlost

Svijet i priroda oko nas prepuni su neobičnih pojava, oblika i struktura. Nekada se može pomisliti kako ni u dječjoj mašti ne mogu nastati takvi oblici i pojave, kakve nas okružuju i koje se mogu uoči