Najveći izum ili otkriće u veliko periodu čovječanstva bila je vatra. Otkrićem vatre i pronalaženje tehnike kako se pali vatra, omogućilo je pračovjeku nove načine pripreme hrane, kretanje po mraku i