Pikado pravila jasno definiraju kako mora izgledati pikado ploča. Svaka ploča mora biti podijeljena na dvadeset segmenata i mora imati središnji dio, tzv. „bullseye“. Segmenti su označeni brojevima od