Kada govorimo o potrošačima, možemo ih podijeliti u dvije skupine. U jednoj skupini imamo one koji mogu kontrolirati impulzivne kupnje i koji se drže štednje. U drugoj skupini imamo one