Populacija vukova u šumama Hrvatske brzo se smanjuje od početka 1970-ih – razlozi za to su sve veća fragmentacija staništa kroz izgradnju cesta i izgradnju stanova. Uz to, kvota legalno lovljenih vuko