Zašto je vuk zaštićena životinja

Zašto je vuk zaštićena životinja

Zašto je vuk zaštićena životinja te kako uspješno sudjelovati u udruzi

Populacija vukova u šumama Hrvatske brzo se smanjuje od početka 1970-ih – razlozi za to su sve veća fragmentacija staništa kroz izgradnju cesta i izgradnju stanova. Uz to, kvota legalno lovljenih vukova bila je previsoka zbog nedostatka podataka o broju populacije. Vukovi su također iznova i iznova bili žrtve krivolova. To su neki od najistaknutijih razloga zašto je vuk zaštićena životinja. Kako bi se suprotstavio ovom razvoju događaja, važno je prikupiti znanstveno pouzdane podatke o populaciji vukova. Članovi udruge savjetovani su od strane znanstvenika, njihov je zadatak istražiti i prikupiti podatke o populaciji vukova i raditi na izbjegavanju sukoba između ljudi i vukova, jer se i u Hrvatskoj stoka često gubi, a vukovi postaju odgovorni. Na temelju znanstvenih studija, naši partneri savjetuju Ministarstvo o izradi dugoročnih planova gospodarenja vukom s ciljem održavanja stabilne populacije i razotkrivanja svih razloga zašto je vuk zaštićena životinja. U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu EuroNatur razvija koncepte za mjere za ograničavanje ili izbjegavanje negativnog utjecaja prometne infrastrukture na vukove i druge divlje životinje, na primjer izgradnjom prijelaza za divlje životinje poput zelenih mostova.

Zašto je vuk zaštićena životinja i nešto više o vuku u Hrvatskoj

1894. vukovi su još uvijek zauzimali goleme količine hrvatskog teritorija. Njihova se populacija kretala između 600 – 1000 životinja. Kako su godine prolazile, polako su izumrli iz određenih dijelova Hrvatske i njihov je broj drastično opao. To je dovelo do činjenice da su pred kraj 1980-ih vukovi ostali samo u nekim dijelovima Gorskog kotara i Like, a brojke su se još više smanjile, na samo 50 životinja (jedinica)! Što je uzrokovalo njihovo izumiranje i zašto je vuk zaštićena životinja? Uvjeti okoliša i uništavanje njihovih prirodnih staništa, bolesti, rat i tako dalje; definitivno najveću opasnost za njihovo postojanje nanio je čovjek. To je bilo i zbog naše opakosti, neznanja, mržnje koja je postala tradicija, naše čežnje za profitom i ugledom. Što se tradicije tiče, svima je poznato da je vuk uvijek bio loš momak. Svakako se svi možemo sjetiti priča koje su nam pričali kao klincima: Crvenkapica, Vuk i sedmero djece, Tri praščića.. Sve su to i vjerojatno još mnogi ispričani i prenošeni iz generacije u generaciju ne ugrađujući ništa drugo strah i mržnja prema tim nevinim i plašljivim životinjama. Trebalo bi biti vrlo jasno da se lov na vukove nekad poticao i financijski poticao – tko je ulovio više vukova, ili s druge strane veću životinju, poštovao se i divio mu se. Vuka su stavljali na tržište kao životinju koju može loviti bilo tko, bilo čime. Lov je u većini slučajeva bio organiziran, ljudi su postavljali zamke svih vrsta, kao što su otrovani mamci, proljetne zamke, ruske zamke, životinje su nekontrolirano pucale, zaklale ih noževima, a zatim im oduzimale kožu, dijelove tijela kao što su repovi, šape ili glave (lobanje) odsječena da bi bila prikazana kao trofej ili prodana kao suvenir, i zato je bitno naglasiti to kao jedan od problema zašto je vuk zaštićena životinja.

Zašto je vuk zaštićena životinja i problem krivolova

Danas se populacija vukova malo oporavila na možda 100 do 150 životinja i nastanjuju dijelove Like, Gorskog kotara i Dalmacije te je to važnost rezultata tog pitanja zašto je vuk zaštićena životinja. Zaštićeni su zakonom i uopće ih ne treba ubijati. Unatoč tome, svako malo tijela pronađu izmasakrirana, s jasnim dokazima mržnje onih koji su nanijeli ozljede i osjećaju se ugroženima od vukova: poljoprivrednicima ili lovcima. Lovci računaju da imaju prava i privilegije na divljači koje su također dio vučjeg prehrambenog lanca, a prema njihovoj teoriji vukovi im otimaju plijen, dok oni moraju državi platiti određene naknade za lov. Tvrde da su “na gubitku”. S druge strane, poljoprivrednici štite svoju stoku, koja je ponekad na meti vukova (uglavnom zimi kada je teško naći hranu za bilo koju drugu zvijer ili divlju životinju). Zašto je vuk zaštićena životinja? Zato što većina njih, lovci ili poljoprivrednici, voljeli bi da vuk potpuno izumre. Prema njihovim gledištima, smatra se štetočinom, bićem beskorisnim za ljudsku vrstu. Budući da se ne može koristiti na bilo koji način da služi ljudima, niti može donijeti financijsku ili ekonomsku dobit na bilo koji način ili u bilo kojem obliku, takvi ljudi uopće ne vide smisao ili svrhu postojanja vuka. Sama činjenica da je vuk zaštićen pojačava više mržnje i bijesa kod tih ljudi i oni često nanose zlo životinjama.

Tagovi:

Više članaka